atsižinojimas

atsižinojimas
atsižinójimas sm. (1) 258atžinoti 1 (refl.): Lietuviai nieko be dievų valios atsižinojimo nepradėdavę P. Klim. \ žinojimas; apžinojimas; atsižinojimas; dasižinojimas; išsižinojimas; pažinojimas; peržinojimas; pražinojimas; prižinojimas; sužinojimas; užžinojimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • apžinojimas — sm. (1) → apžinoti 3: Visi ant svieto matomi daiktai dėl geresnio jų apžinojimo skaidosi į tris dalis TS1901,2 3b. žinojimas; apžinojimas; atsižinojimas; dasižinojimas; išsižinojimas; pažinojimas; peržinojimas; pražinoji …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasižinojimas — ×dasižinojimas sm. (1); SD125 → dažinoti 1 (refl.): Nereikiamas dasižinojimas SD128. Pirmą tada dieną pirm tarnavimo večerios Pono ministras aba ministrai su vyresniais susirinkimą turi … užusėst ir klausinėjimą aba dasižinojimą pilną apie būdus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsižinojimas — sm. (1); S.Dauk → išžinoti (refl.). žinojimas; apžinojimas; atsižinojimas; dasižinojimas; išsižinojimas; pažinojimas; peržinojimas; pražinojimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažinojimas — sm. (1) DŽ, NdŽ → pažinoti 4: Padėties nepažinojimas ir kliūtys trukdė darbą sp. žinojimas; apžinojimas; atsižinojimas; dasižinojimas; išsižinojimas; pažinojimas; peržinojimas; pražinojimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peržinojimas — sm. (1), paržinojimas S.Dauk → peržinoti 1. žinojimas; apžinojimas; atsižinojimas; dasižinojimas; išsižinojimas; pažinojimas; peržinojimas; pražinojimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pražinojimas — sm. (1) → pražinoti: Jį, kurs Dievo nustatytu nutarimu ir pražinojimu buvo išduotas, jūs prikalėte neteisiųjų rankomis ant kryžiaus ir nužudėte SkvApD2,23. žinojimas; apžinojimas; atsižinojimas; dasižinojimas; išsižinojimas; pažinojimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prižinojimas — sm. (1) JI255, KŽ → prižinoti 1. žinojimas; apžinojimas; atsižinojimas; dasižinojimas; išsižinojimas; pažinojimas; peržinojimas; pražinojimas; prižinojimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sužinojimas — sm. (1) NdŽ, KŽ 1. → sužinoti 1: Buvo taip nepatenkintas tuo sužinojimu J.Jabl. Aš tik dėl šito sužinojimo i ejau Klt. | refl.: Meilės susižinojimas KII29. Augesni tura savo kelius, savo susižinojimus, ką su tokiais Rdn. 2. refl. LL62, DŽ, TTŽ,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užžinojimas — sm. (1); S.Dauk → užžinoti 3. žinojimas; apžinojimas; atsižinojimas; dasižinojimas; išsižinojimas; pažinojimas; peržinojimas; pražinojimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žinojimas — sm. (1) Š, Rtr, Šlč, DŽ, NdŽ, KŽ; Sut, N, M, L, LL110, ŠT392 → žinoti: 1. Nežinia, nežinojimas S.Dauk. Ne dėl žmonių žinojimo [tiesos], dėl savo sąžinės (nj.) darai gerai Krš. Dabar tarp žmonių tas žinojimas pražuvęs Jrk96. Žinojimas bobų yra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”